نرم افزار حقوق و دستمزد آرپا

 

  برخی از مشخصات نرم افزار حقوق و دستمزد آرپا  

 

  معرفی مشخصات عمومی و ثبت سوابق کارکرد پرسنل   امکان ارتباط کاملا" ساده سیستم محاسبه حقوق با تمامی کارت های ساعت موجود   امکان معرفی انواع استخدام و تنظیم ضرایب و الزامات قانونی به تفکیک استخدام   امکان انتصاب تمامی مزایای مستمر و غیرمستمر بصورت کاملا پارامتریک و نگهداری سوابق تمامی آنها   امکان انتصاب مزایا بصورت گروهی با انواع فیلترهای مورد نیاز   نگهداری سوابق احکام حقوقی پرسنل   امکان دریافت اطلاعات مربوط کارکرد، مأموریت، اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری، شیفت کاری، تعطیل کاری و... از کارت ساعت   امکان معرفی انواع مرخصی مانند: مرخصی استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، تشویقی و انتقال مانده به دوره حقوقی بعدی و همچنین به سال مالی بعدی   امکان تعریف عوامل کارکرد بصورت پارامتریک مانند: کارکرد عادی، انواع اضافه کاری، شب کاری و.... به تفکیک نوع استخدام و دوره حقوقی   تعریف تمامی عوامل حقوقی و مزایا و کسور بصورت محاسباتی و فرمولی با تمامی تنظیمات مورد نیاز و لحاظ نمودن شرطهای محاسباتی   امکان محاسبه حقوق کارکنان ساعتی و حق المشاوره بر اساس ساعت حضور   امکان محاسبه حقوق کارکنان پیمانکاری بر مبنای مورد کارکرد   امکان تعیین تمامی عوامل حقوقی معاف از مالیات و بیمه   امکان تعیین و محاسبه تمامی عوامل حقوق بر مبنای روز کارد و تعیین سقف برای آنها   امکان تعریف انواع وامها و تمامی بدهیهای کارکنان به همراه تعیین اقساط ماهانه و کنترل مانده و صورتحساب آنها   امکان معرفی انواع صندوق پس انداز، بازنشتگی و رفاه کارگران و.... به همراه لحاظ نمودن فرمولهای محاسباتی و مشاهده مانده در فیش حقوق   امکان معرفی انواع کسور مستمر و غیر مستمر بصورت فرمولهای محاسباتی و تنظیمات لازم   امکان معرفی انواع بیمه اجباری وسختی کار و همچنین انواع بیمه های تکمیلی و تعیین فرمولهای محاسبه آنها   امکان تعریف جداول مالیاتی و نگهداری سوابق در صورت تغییر   امکان تهیه تقویم کاری بصورت ماهیانه   امکان معرفی انواع اضافه کاری، تعطیل کاری، ماموریت و... بصورت فرمولهای محاسباتی   امکان محاسبه حقوق بصورت انفرادی یا گروهی بر اساس پارمترهای انتخابی   امکان تنظیم ضرایب محاسبه جریمه مانند: غیبت، تأخیر، تعجیل و در نظر گرفتن معافیتهای ماهانه   امکان محاسبه عیدی و سنوات بصورت کاملا پارامتریک به همراه در نظر گرفتن مرخصی بدون حقوق و غیبت و...   امکان محاسبه و بازخرید مرخصی استفاده نشده پرسنل در زمان دلخواه   امکان ارتباط مستقیم تمامی جزئیات عوامل حقوق با حسابداری و تفصیلیهای شناور جهت صدور سند خودکار در تمامی مراحل محاسبه، پرداخت و... بصورت استاندارد   امکان ارتباط عوامل حقوق و پرسنل به حسابهای پروژه جهت لحاظ نمودن هزینه مرتبط با آن   امکان تهیه اطلاعات بصورت دیسکت شامل: لیست بانک، لیست بیمه، لیست مالیات، لیست مساعده، لیست تعاونی و...   امکان تهیه گزارش لیست پرسنل به همراه احکام انتصابی   امکان تهیه گزارش لیست بانک، لیست بیمه، لیست مساعده، لیست امضاء، لیست حقوق با فرمتهای استاندارد   امکان تهیه فیش حقوقی در فرمتهای مختلف و امکان تغییر و طراحی آن توسط کاربر   امکان تهیه لیست کارکرد ماهانه به همراه تأخیر و تعجیل های صورت گرفته  

امکان تهیه گزارش لیست سوابق حقوقی پرسنل به تفکیک دوره های حقوق

http://www.arpaco.ir

 

/ 0 نظر / 14 بازدید