نرم افزار خزانه داری آرپا

  برخی از مشخصات نرم افزار خزانه داری آرپا  

 

 

 

  امکان معرفی حسابهای نقدینگی مانند: حسابهای بانکی، حسابهای صندوق، حسابهای تنخواه و سایر منابع دریافت و پرداخت موجود در سازمان به همراه شعب بانکی   امکان ثبت عملیات خزانه داری و همچنین تنظیمات حسابداری نقدینگی به تفکیک شعبه: از جمله شماره اتوماتیک برگه ها، شابلون سند حسابداری و ...   امکان معرفی حسابهای جاری و دسته چکهای مربوطه به حسابجاری به همراه کنترل دسته چک   مشاهده چکهای استفاده شده و چکهای باقیمانده در سیستم   امکان ثبت عملیات دریافت و پرداخت از اشخاص به صورت نقد و چک و همچنین به صورت توأم در یک برگه دریافت یا پرداخت   ارتباط مستقیم با سایر بخشهای نرم افزار به صورت یکپارچه جهت تسویه و ثبت اتوماتیک حسابداری   امکان مشاهده رأس چکهای دریافتی در تمامی برگه چکهای دریافتی بخصوص برگه دریافت   امکان ثبت دریافت واریزی به حساب بانکی به همراه مشخصات فیش واریزی به صورت منحصر بفرد   امکان ثبت برات و سفته و گردش عملیات مربوط به آنها   تسویه برگه های خرید و فروش به صورت مجزا و مشاهده برگه های تسویه نشده   امکان دریافت پیش‌دریافت و پرداخت پیش‌پرداخت در ارتباط با سفارش فروش و پیش‌فاکتور خرید ... به همراه ثبتهای حسابداری اتوماتیک   امکان انجام عملیات بیع متقابل و تسویه حساب با استفاده از حساب شخص سوم   امکان معرفی شرایط تسویه برای فاکتورها به همراه تاریخ تسویه و استفاده از تخفیف زود هنگام در مورد تسویه نقدی   امکان مشاهده پیش بینی نقدینگی با استفاده از چکهای دریافتی و پرداختی و موعد سررسید حساب مشتریان و فروشندگان   امکان تسویه برگه ها از داخل خود برگه های خرید و فروش   امکان صدور و پرداخت چک بابت تسویه چندین حساب و به همراه چندین شخص   امکان فراخوانی برگه های تسویه نشده به صورت اتوماتیک و سرشکن کردن مبلغ کلی بر روی فاکتورها بر اساس تاریخ تسویه   امکان مشاهده جمع مبالغ چک به همراه تعداد فقرات چک در هنگام استفاده از برگه ها   امکان چاپ چک در فرمتهای قابل تعریف به همراه عکس اسکن شده چک جهت جلوگیری از خطاهای احتمالی   امکان الصاق شماره ردیابی دفتر چک دستی به چکهای ورودی و خروجی و پیگیری ساده تر آنها برای کاربر   امکان مشاهده سند حسابداری و تهیه روکش سند از برگه های نقدینگی   امکان افتتاحیه چکهای دریافتی و پرداختی باز به صورت اتوماتیک در ابتدای هر سال مالی   امکان ثبت تمامی عملیات چکهای دریافتی به صورت روزمره مانند: دریافت چک، واگذاری چک، وصول چک، نقد کردن چک دریافتی و واریز به حساب صندوق و بانک، برگشت چک، پس دادن چک دریافتی   امکان ثبت افتتاحیه چکهای دریافتی و پرداختی در فرمهای مجزا و ثبتهای حسابداری اتوماتیک   امکان انجام عملیات تعویض چک دریافتی یا برگشتی با یک یا چندین چک جدید و آلارمهای مربوطه   امکان ثبت سوابق تعویض تاریخ سررسید چکهای دریافتی و مشخص نمودن آن در تمامی مراحل چک   امکان دریافت و عودت چکهای انتظامی و تبدیل چک انتظامی به عملیات عادی و ثبت هوشمند سند حسابداری   چک کردن تمامی اطلاعات ضروری برای ثبت چکهای دریافتی در هنگام ورود اطلاعات   آلارمهای لازم در ارتباط با تاریخ سررسید چکها و اشتباه در ثبت تقدم و تأخر سررسیدها   امکان مشاهده لیست شماره چکهای یکسان در بانکهای مختلف در هنگام ثبت عملیات   امکان انتخاب گروهی چک برای انجام عملیات نقدینگی   امکان نگهداری سوابق چکهای دریافتی و پرداختی و مشاهده تمامی عملیات گردش چک   امکان خرج کردن چکهای دریافتی به صورت گروهی و همچنین ثبت عملیات مربوط به برگشت چک خرج شده   امکان دریافت چکهای دارای سابقه قبلی با انتخاب از لیست و عدم وارد کردن اطلاعات مجدد چک   امکان ثبت تمامی عملیات چکهای پرداختی به صورت روزمره، مانند: صدور چک، پرداخت چک، پس گرفتن چک، پاس شدن چک، ابطال چک، نقد کردن چک و واریز به بانک و صندوق   امکان ثبت عملیات چکهای تضمینی پرداختی و پس گرفتن آن و همچنین تبدیل چک تضمینی به عملیات چکهای عادی پرداختی   امکان ثبت عملیات تعویض چک پرداختی و مشخص نمودن چک تعویضی در تمامی مراحل   ثبت عملیات جابجایی وجوه بین حسابهای بانکی به صورت اتوماتیک   تیک نمودن حسابهای خزانه داری با حسابداری به صورت اتوماتیک ومشاهده موارد مغایرت   امکان تهیه صورت مغایرت بانکی به صورت اتوماتیک و دستی با فرمت بانکهای مختلف   مشاهده گردش عملیات چکهای دریافتی و پرداختی به صورت تو در تو تا سطح برگه صادره   امکان ارتباط حسابها به اشخاص جهت تهیه صورتحساب دلخواه از اشخاص   آلارمهای لازم قابل تنظیم روز برای چکهای دریافتی و پرداختی به صورت منظم، هنگام ورود به برنامه   تهیه پیش نویس صورت تنخواه و چاپ آن جهت تنخواه گردان و وارد نمودن هزینه های انجام شده در بازه تاریخی دلخواه   امکان کنترل روزانه صندوق با حساب اسناد دریافتنی و فروش نسیه مشتریان و نمایش موارد مغایرت   امکان مشاهده لحظه به لحظه شخص در تمامی مراحل چکهای دریافتی و پرداختی   امکان مشخص نمودن و پرداخت هزینه های مختص به اعتبارات خارجی و اعتبارات اسنادی و هوشمند عمل نمودن جهت تشخیص و تسهیم هزینه ها جهت محاسبه بهای تمام شده کالای خریداری شده   امکان ارسال خروجی اطلاعات (export) به excel، word، pdf و نرم افزارهای مشابه

 

 

  برخی از گزارشهای نرم افزار خزانه داری آرپا  

 

 

  گزارش گردش چکهای دریافتی با انواع فیلترهای متعدد بصورت تو در تو به نحوی که در این گزارش می توان آخرین وضعیت چک را مشاهده نمود یا اینکه گردش مراحل چک را پیش رو داشت   امکان تهیه گزارش از چکهای دریافتی و پرداختی به شخص بصورت کلی در تمامی وضعیت های موجود   امکان تهیه گزارش از وضعیت دسته چکهای موجود دربرنامه   گزارش هشدار چکهای دریافتی و پرداختی با تنظیم روز بصورت گزارشی تو در تو   گزارش چکهای دریافتی و پرداختی بصورت توأم و نمایش مانده اختلاف بین آنها   امکان چاپ رسید دریافت و پرداخت جهت دریافت و پرداخت پول نقد و چک   امکان چاپ چک با فرمتهای تعریف شده   گزارش لیست چکهای صادر شده   گزارش چکهای پرداختی پاس نشده   گزارش چکهای پرداختی پاس شده   گزارش چکهای ابطال شده   گزارش چکهای تضمینی پرداختی   گزارش کلی و با گردش چکهای پرداختی با انواع فیلتر های مورد نیاز   گزارش لیست چکهای در جریان وصول   گزارش چکهای تضمینی عودت داده شده   گزارش چکهای تضمینی دریافتی   گزارش چکهای پس داده شده   گزارش کلی و با گردش چکهای دریافتی با انواع فیلتر های مورد نیاز   گزارش چکهای نقد شده   گزارش چکهای برگشتی   گزارش چکهای خرج شده   گزارش گردش حسابهای نقدینگی   گزارش صورت گردش صندوق و تنخواه   گزارش صورت ریز هزینه های انجام شده توسط تنخواه گردان  

گزارش پیش بینی نقدینگی آتی

http://www.arpaco.ir

 

/ 0 نظر / 14 بازدید