نرم‌افزار بتن آرپا

امکان ثبت رسید انبار مواد و مصالح خریداری شده و ریالی کردن اقلام به تفکیک نوع مصالح ، کارخانه تأمین کننده و ... بصورت یکجا امکان معرفی اضافات و کسورات در نوع های:پمپ دکل-پمپ ثابت- اجاره میکسر-انعام پمپ و میکسر-هزینه توقف به همراه تنظیمات حسابداری جهت درج اتومات موارد در صورتحسابها امکان معرفی بچینگهای نا محدود و انتصاب به بارنامه ها و تهیه گزارشات محصولات ارسالی به تفکیک آنها معرفی مشخصات تکمیلی:تیپ سیمان ، هوای بتن، دمای بتن، نوع سیمان،کارخانه سازنده، محلهای بتن ریزی امکان معرفی مناطق مختلف به همراه تأثیر آنها بروی مبلغ بصورت درصد یا مبلغ ثابت تعیین حداقل میزان بتن درروز در هر سرویس برای میکسر ها و پمپها معرفی انواع پمپ و میکسربه همراه نوع مالکیت و ثبت مالک و راننده و استفاده آنها در بارنامه معرفی وزن مخصوص و عیار بتن به همراه محاسبه اتومات متراژ با توجه به تناژ و وزن مخصوص در بارنامه امکان ثبت بارنامه عطف یا بدون عطف به قرارداد فروش و ثبت مشخصات مورد نیاز بارنامه استفاده از امکاناتی نظیر کپی آخرین بارنامه و ذخیره و فراخوانی فرمتهای ساخت بتن به تفکیک روز، مشتری و نوع بتن امکان محاسبه اتومات اجاره ماشین آلات بر اساس: تعداد بارنامه، متراژ بتن،روزهای سرویس دهی و بصورات ادغامی و یا مقدار ثابت با اعمال شرط حداقل های مورد نیاز گزارش حق السرویس راننده و اجاره پمپ و میکسر به تفکیک بارنامه و کلی گزارش قرارداد خلاصه فروش بتن ، مصرف مصالح و بارنامه های فاکتور نشده بر اساس بچینگ

گزارش خلاصه بارنامه های صادره به تفکیک: شخص،بتن، گروه مشتری، ماه، روز و ....

http://www.arpaco.ir

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید