نرم‌افزار حسابداری آرپا

  برخی از مشخصات نرم‌افزار حسابداری آرپا  

 

  معرفی چندین شرکت جهت ثبت اطلاعات مالی و تهیه گزارشات تلفیقی بین شرکتها   معرفی دوره های مالی در بازه زمانی دلخواه و تهیه گزارشات تلفیقی و مقایسه ای بین آنها   امکان استفاده از کدینگ حسابداری جامع سیستم و تهیه گزارشات استاندارد مالی   امکان معرفی ارزهای مختلف و ثبت سند ارزی و تبدیل مبالغ به ارز پایه   معرفی حسابها در سطوح نامحدود به همراه معرفی لایه‌های حساب با رنگ و تعداد کاراکتر کد انتخابی   معرفی و تنظیم سطوح و لایه های حساب توسط مدیر سیستم و افزایش سطوح در طول سال مالی و تنظیم اتوماتیک   معرفی تفصیلیهای شناور (اشخاص، مراکز هزینه، پروژه، قراردادها و...) در قالب تفصیلی شناور یک و دو در سطوح نامحدود   امکان معرفی شعب/دپارتمانهای مختلف و نگهداری عملیات مالی و تنظیمات حسابداری به تفکیک هر یک   معرفی گروه حسابها به صورت درختی در سطوح نامحدود جهت تهیه گزارشات استاندارد مالی   ارتباط تفصیلیهای شناور با حسابها جهت صدور اسناد با کمترین خطای احتمالی و تنظیمات حرفه‌ای کدینگ   ارتباط حساب شناور اشخاص به حسابها جهت صدور اسناد با کمترین خطای احتمالی   دسترسی سریع به اطلاعات مالی در سطوح مختلف حساب و نمایش اسناد صادره و برگه مرتبط به سند از طریق تمامی گزارشات   امکان نگهداری انجام عملیات حسابداری انبار به روش های ادواری و دائم بصورت قابل تنظیم   معرفی تمامی موارد پیش‌نیاز از داخل فرمهای حسابداری بدون نیاز به خارج شدن از فرم مربوطه   معرفی شرحهای پیش‌فرض و ارتباط آن با حسابها جهت سهولت و تسریع در ویرایش اسناد حسابداری   امکان معرفی و طراحی شرح دلخواه برای سندهایی که به صورت اتوماتیک توسط سیستم ساخته می‌شوند   ثبت سند در چهار وضعیت یادداشت، موقت، بررسی شده و دائم و تهیه گزارشات به تفکیک وضعیتهای موجود   معرفی چندین شماره سند با عناوین شماره اصلی سند، شماره سند دپارتمان، شماره ثابت غیر قابل تغییر جهت پیگیری   امکان مشاهده کاربر صادرکننده سند، کاربر بررسی کننده و آخرین کاربر ویرایش کننده سند   دسته بندی و شناسایی انواع سند توسط سیستم و تهیه گزارشات بر اساس دسته بندی معرفی شده   معرفی دلخواه تمامی شابلونهای سند به تفکیک شعبه و دپارتمان و صدور اتوماتیک تمامی اسناد برگه ها   الصاق اتوماتیک و دستی شماره و تاریخ پیگیری جهت آنالیز حسابها   معرفی ماهیت حسابها و هشدار لازم به منظور جلوگیری از اشتباهات کاربر   نمایش درختواره کدینگ در هنگام صدور سند و حرکت بر روی ردیفهای سند صادره   امکان معرفی و طراحی شرح دلخواه برای سندهای اتوماتیک   امکان نشانه‌گذاری اسناد جهت بررسی مجدد و تهیه گزارش از اسناد نشانه‌گذاری شده   امکان الصاق فایل، متن، عکس و ... با فرمتهای مختلف به سند و مشاهده آنها   مشاهده شعبه صادر کننده سند حسابداری و امکان تهیه گزارشات حسابداری به تفکیک شعبه   تعیین مرجع اسناد و نمایش برگه‌های مرتبط با سند صادره   صدور سند تعدادی و تهیه گزارشات تعدادی به همراه واحد شمارش انتخابی در سند حسابداری   کپی نمودن اسناد به صورت دسته ای و تجمعی و یا به صورت واحد در یک یا چندین سند   جابجایی سند به روی اسناد موقت، یادداشت و بررسی شده   امکان ادغام چندین سند در قالب یک سند واحد   امکان کپی نمودن معین های یک حساب به سطوح مختلف حساب دیگر   امکان وارد نمودن اسناد حسابداری به صورت نامنظم و مرتب سازی در زمان دلخواه   امکان تنظیم رعایت تسلسل تاریخی در هنگام ثبت اسناد حسابداری   بررسی گروهی و واحد سند و امکان فیلتر و مشاهده اسناد بررسی شده و غیر قابل تغییر نمودن این دسته از اسناد   امکان درج بین اسناد حسابداری و مرتب نمودن اتوماتیک شماره سند‌ها   هشدار قابل تنظیم جهت رعایت ترتیب تاریخی اسناد در هنگام صدور آنها   مشاهده مانده حسابها و نمایش آنها در سال مالی جدید بدون صدور سند افتتاحیه در ابتدای سال   جستجو در اسناد حسابداری به صورتی که با کمترین اطلاعات از سند صادره و ضمائم آن بتوان سند مربوطه را به راحتی پیدا نمود   امکان انتقال سند از یک شرکت به شرکت دیگر به همراه ضمائم برگه‌های سند و مرتب سازی شماره اسناد   تهیه گزارشات ترازنامه و سود زیان به صورت لحظه‌ای، قبل از بستن حسابهای دائم و موقت   امکان بستن حسابهای موقت و دائم به صورت اتوماتیک و صدور سند سود و زیان، اختتامیه و افتتاحیه توسط سیستم   ارسال اطلاعات در تمامی فرمهای حسابداری (export) به Excel و همچنین Import اطلاعات از طریق Excel

 

 

  برخی از خصوصیات مدیریتی نرم‌افزار حسابداری آرپا  

 

  گزارش جامع مرور کلی حسابها به همراه اشخاص،مراکز هزینه، قراردادها و پروژه‌ها و .... از کل به جزء و بالعکس بصورت ماتریسی   گزارش مانده حسابها به تفکیک مراکز هزینه (پروژه ها، قراردادها و ...) به صورت تو در تو   گزارش مانده حسابها به تفکیک اشخاص به صورت تو در تو   گزارش مانده اشخاص به تفکیک حساب به صورت تو در تو   گزارش مانده مراکز به تفکیک حساب به صورت تو در تو   گزارش مانده اشخاص به تفکیک مراکز هزینه به صورت تو در تو   گزارش مانده مراکز هزینه به تفکیک اشخاص و ... به صورت تو در تو   تهیه گزارش دفاتر قانونی : دفتر روزنامه ، دفتر کل در سطوح قابل تنظیم و انواع فیلتر های مورد نیاز   تراز آزمایشی به صورت دو ستونی و چهار ستونی و شش ستونی و هشت ستونی با قابلیت ارزی و تعدادی   گزارش ترازنامه به دو شکل تفصیلی و دو ستونی به تفکیک شعبه و پروژه قبل از بستن حسابهای موقت و دائم با فرمت دارایی   گزارش صورتحساب سود و زیان به صورت استاندارد به دو شکل صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع (همراه صورت بهای تمام شده) به همراه مبالغ تجدید ارزیابی شده سال قبل، بدون احتیاج به بستن حسابهای موقت و به تفکیک شعبه و پروژه   گزارش روکش سند حسابداری در فرمتهای مختلف   صدور خلاصه سند حسابداری به صورت ماهانه جهت ثبت در دفاتر قانونی و ذخیره آن به عنوان رونوشت جهت پیگیری آتی   تهیه گزارش صورت گردش وجوه نقد به شکل مستقیم و غیر مستقیم   نگهداری حسابهای شعب به تفکیک و به صورت جامع و تهیه گزارشات تلفیقی بین شرکتها و شعب موجود   گردش حسابها به تفکیک شخص از کل به جزء تا سطح برگه صادره و اصلاح همزمان   گزارش گردش حسابها به تفکیک مرکز از کل به جزء تا سطح سند و برگه مربوطه و اصلاح همزمان   گزارش تراز مستقل از مراکز، قراردادها، پروژه‌ها و ....   گزارش تراز حسابها به تفکیک مراکز، قراردادها، پروژه‌ها و ....   معرفی و فرمول‌نویسی نسبتهای مالی و تهیه گزارش آنها   گزارش جامع از کدینگ حسابداری به همراه فیلتر سطوح حساب   گزارش جامع از مراکز حسابداری به همراه انتخاب سطوح   امکان گزارشگیری حسابها به زبان لاتین   مشاهده تمامی گزارشات داخل جداول برنامه قبل از تهیه پرینت و استفاده از فیلترهای پیشرفته جهت تهیه پرینت   ارسال تمامی جداول به فرمهای Excel، Text، PDF، HTML و ارسال تمامی آنها به صورت Email   معرفی نسبتهای مالی و فرمول نویسی جهت تهیه آنها

 

 


  برخی از گزارشهای نرم‌افزار حسابداری آرپا  

 

  گزارش جامع مرور کلی حسابها به همراه اشخاص،مراکز هزینه، قراردادها و پروژه‌ها و .... از کل به جزء و بالعکس بصورت ماتریسی   گزارش مانده حسابها به تفکیک مراکز هزینه (پروژه ها، قراردادها و ...) به صورت تو در تو   گزارش مانده حسابها به تفکیک اشخاص به صورت تو در تو   گزارش مانده اشخاص به تفکیک حساب به صورت تو در تو   گزارش مانده مراکز به تفکیک حساب به صورت تو در تو   گزارش مانده اشخاص به تفکیک مراکز هزینه به صورت تو در تو   گزارش مانده مراکز هزینه به تفکیک اشخاص و ... به صورت تو در تو   تهیه گزارش دفاتر قانونی : دفتر روزنامه ، دفتر کل در سطوح قابل تنظیم و انواع فیلتر های مورد نیاز   تراز آزمایشی به صورت دو ستونی و چهار ستونی و شش ستونی و هشت ستونی با قابلیت ارزی و تعدادی   گزارش ترازنامه به دو شکل تفصیلی و دو ستونی به تفکیک شعبه و پروژه قبل از بستن حسابهای موقت و دائم با فرمت دارایی   گزارش صورتحساب سود و زیان به صورت استاندارد به دو شکل صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع (همراه صورت بهای تمام شده) به همراه مبالغ تجدید ارزیابی شده سال قبل، بدون احتیاج به بستن حسابهای موقت و به تفکیک شعبه و پروژه   گزارش روکش سند حسابداری در فرمتهای مختلف   صدور خلاصه سند حسابداری به صورت ماهانه جهت ثبت در دفاتر قانونی و ذخیره آن به عنوان رونوشت جهت پیگیری آتی   تهیه گزارش صورت گردش وجوه نقد به شکل مستقیم و غیر مستقیم   نگهداری حسابهای شعب به تفکیک و به صورت جامع و تهیه گزارشات تلفیقی بین شرکتها و شعب موجود   گردش حسابها به تفکیک شخص از کل به جزء تا سطح برگه صادره و اصلاح همزمان   گزارش گردش حسابها به تفکیک مرکز از کل به جزء تا سطح سند و برگه مربوطه و اصلاح همزمان   گزارش تراز مستقل از مراکز، قراردادها، پروژه‌ها و ....   گزارش تراز حسابها به تفکیک مراکز، قراردادها، پروژه‌ها و ....   معرفی و فرمول‌نویسی نسبتهای مالی و تهیه گزارش آنها   گزارش جامع از کدینگ حسابداری به همراه فیلتر سطوح حساب   گزارش جامع از مراکز حسابداری به همراه انتخاب سطوح   امکان گزارشگیری حسابها به زبان لاتین   مشاهده تمامی گزارشات داخل جداول برنامه قبل از تهیه پرینت و استفاده از فیلترهای پیشرفته جهت تهیه پرینت   ارسال تمامی جداول به فرمهای Excel، Text، PDF، HTML و ارسال تمامی آنها به صورت Email  

معرفی نسبتهای مالی و فرمول نویسی جهت تهیه آنها

http://www.arpaco.ir

 

/ 0 نظر / 13 بازدید