نرم‌افزار بازاریابی و پخش مویرگی آرپا

امکان مشاهده فاکتورهایی که مهلت و موعد تسویه آنها گذشته است به تفکیک مسیرهای پخش امکان تهیه خلاصه فاکتورهای فروش به تفکیک مناطق و مسیر های موجود و به تفکیک مسئل پخش امکان تیک نمودن فاکتورهای تحویل شده به مشتریان و مختومه کردن آنها امکان مشخص نمودن مسئول پخش در هنگام صدور فاکتور فروش و مرجوعی امکان تهیه بارنامه و فرم تحویل کالا به سرویس حمل مشاهده راس فاکتورهای تسویه نشده جهت تسویه حساب به تفکیک مسیر پخش

امکان ثبت نتایج مربوطه به عملیات تحویل روزانه توسط مسئول پخش

http://www.arpaco.ir

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید