نرم‌افزار فروش آرپا

  برخی از مشخصات نرم‌افزار فروش آرپا  

 

 

  معرفی اشخاص واحد درقالب مشتری، فروشنده، پرسنل و ... به همراه تفکیک حسابهای هر یک از آنها   امکان معرفی شعب نامحدود و جداسازی عملیات فروش و تنظیمات لازم در کلیه مراحل فروش از جمله شماره برگه ها و ترتیب و توالی برگه ها و حسابداری به تفکیک شعب   ارتباط مستقیم با سایر سیستمها بصورتی که با ثبت فاکتور فروش و با توجه به تنظیمات شعبه صادر کننده، سند حسابداری در بخش حسابداری به صورت اتوماتیک صادر شده و فاکتور در انبار آماده حواله می شود و یا اینکه اتوماتیک حواله میشود و در پایان در قسمت خزانه داری آماده تسویه خواهد شد و در موجودی بازرگانی و انبار عمل می شود   امکان دسترسی سریع به اطلاعات پایه، ویرایش و تعریف اطلاعات جدید از داخل خود فرم بدون نیاز به خروج از فرم مربوطه   سیستم کاملا هوشمند جهت الصاق کد اتوماتیک به مشتریان به همراه قابلیت تعریف فرمتهای مختلف توسط کاربر و همچنین الصاق کد بصورت دستی   سیستم کاملا هوشمند جهت الصاق کد اتوماتیک به کالاها به همراه قابلیت تعریف فرمتهای مختلف توسط کاربر و همچنین الصاق کد بصورت دستی   امکان معرفی کامل اضافات و کسور (هزینه ها و عوارض فروش و همچنین هزینه حمل و ...) بصورت پارامتریک   امکان معرفی انبار نامحدود به صورت درختی و مشاهده موجودی بازرگانی کالا در انبارها   گروه بندی درختی تمامی کالاها تا سطح نامحدود و امکان تهیه گزارش از گروه بندی درختی در گزارشات فروش   امکان ثبت جزئیات فروش مانند: سپرده حسن انجام کار، پیش دریافت و .... و اعمال اتوماتیک در بخش مالی   امکان معرفی پروژه ها و ارتباط به فاکتور فروش جهت محاسبات سود و زیان پروژه و نگهداری مانده حساب مشتریان به تفکیک پروژه ها   امکان گروه بندی درختی مشتریان تا سطح نامحدود   مشاهده موجودی بازرگانی کالا و انبار در هنگام ثبت تمامی برگه های فروش   امکان معرفی اضافات و کسور پیش فرض جهت درج اتوماتیک در برگه های فروش   معرفی انواع شرایط تسویه و کنترل اعتبار نقدی و چکی مشتریان در هنگام صدور برگه   امکان رزرو نمودن کالا و نگهداری موجودی رزرو با استفاده از سفارشات فروش تعهد شده   امکان انجام عملیات فروش سرویس و خدمات به همراه فروش کالا بصورت توأم   امکان ثبت کالاهای هدیه و اشانتیون بصورت توأم با فروش بقیه کالاها و انجام عملیات حسابداری بصورت اتوماتیک   امکان ثبت شماره فاکتور اتوماتیک و دستی با توجه با تنظیمات شعبه یا دپارتمان مربوطه   امکان ثبت چندین واحد شمارش با عناوین واحد اصلی و واحدهای فرعی و نمایش گزارشات بر اساس واحدهای اصلی و فرعی و محاسبات بهای تمام شده کالای فروش رفته بر اساس موارد فوق   امکان خرید کالا ها بر اساس چهار واحد شمارش متغیر و تهیه گزارشات بر اساس آنها   امکان عطف برگه های فروش به خرید و مشاهده سود/زیان هر فاکتور   امکان ثبت مسئول فروش در تک تک فاکتورهای فروش   امکان انجام عملیات فروش بصورت قراردادی   امکان ثبت فاکتور جداگانه برای کالاهای هدیه   امکان ثبت فاکتور جداگانه تخفیف تعدادی برای مشتریان   سیستم عطف حرفه ای بین برگه های سالهای مالی مختلف و تمامی برگه های خرید، فروش، انبار و ...   معرفی تاریخ تسویه برگه های فروش و تهیه گزارشات فروش در ارتباط با تاریخ تسویه برگه ها و فراخوانی آنها در خزانه داری   ارتباط مستقیم با حسابداری و نمایش و تهیه روکش سند اتوماتیک حسابداری از طریق برگه های فروش   مشاهده گزارشات حساس مانند : گزارش دفتر معین و خلاصه فروش و سابقه فروش کالا از یک شخص و.... در هنگام صدور فاکتور   امکان انجام عملیات مرجوع از فروش عطف به برگه فروش یا رسید برگه های صادره توسط انبار   امکان نمایش شعبه صادر کننده برگه های فروش   امکان معرفی قیمت فروش پیش فرض برای هر کالا و پیشنهاد آن در هنگام فروش   مشخص نمودن شماره فنی برای هر کالا و استفاده از آن در هنگام نیاز   امکان نگهداری موجودی ها به دو صورت موجودی بازرگانی و موجودی انبار   امکان معرفی بارکد برای کالا و ارتباط آن با دستگاه بارکدخوان و استفاده از آن در مبحث فروش   صدور رسید و حواله اتوماتیک در هنگام ثبت فاکتور فروش و برگشت از فروش   صدور فاکتور فروش برای کالاها و کاهش موجودی بازرگانی بدون انجام عملیات انبارداری   منطقه بندی و مشخص نمودن مسیر های پخش روزانه   امکان انجام عملیات توزیع و پخش مویرگی   امکان مشخص نمودن مأمور عامل جهت مسئولیت و تسویه حساب متناسب با مسیرهای پخش   امکان ثبت قرارداد فروش و مشخصات قراردادهای منعقد شده جهت فروش کالا و ثبت سند اتوماتیک در صورت تبادل اسناد تضمین و مشخص نمودن مدت تحویل قطعی به همراه الحاقیه قراردادها   امکان ثبت سفارشات خرید عطف به قراردادهای خرید و ثبت زمان تحویل کالا   امکان ثبت قراردادهای فروش خدمات   امکان عطف برگه های فروش به کالاهای امانی   امکان ثبت عملیات کالا و نگهداری موجودی کالا به دو روش ثبت دائمی و ادواری   امکان تعیین نرخ بهای تمام شده موجودی کالا به روشهای میانگین، میانگین موزون متحرک،fifo و شناسایی ویژه   آلارم هوشمند برای زمانی که قیمت فروش کالا کمتر از قیمت بهای تمام شده باشد، با تنظیم درصد   انجام عملیات دریافت و پرداخت از طریق برگه های فروش   امکان ثبت سفارش و پیش فاکتور فروش و عطف فاکتور فروش به موارد ذکر شده   امکان معرفی تخفیف پیش فرض برای هر کالا و نمایش آن در فاکتور فروش   امکان انجام عملیات تبدیل کالا به نحوی که با معرفی چندین فرمول ساخت میتوان چندین کالا را به کالای جدیدی جهت فروش تبدیل نمود. در این پروسه تمامی مراحل بصورت اتوماتیک در حسابداری ثبت و بهای تمام شده کالای فروش رفته به راحتی محاسبه می شود   امکان تبدیل مجموعه یک کالا به کالاهای جزء   امکان فروش به صورت کالاهای ست و بصورت مجزا   ثبت بارنامه و مشخصات برگه حمل و اطلاعات باسکول و ... و همچنین وارد نمودن شماره تحویل   امکان ارسال خروجی اطلاعات (export) به excel، word، pdf و نرم افزارهای مشابه

 

 

   برخی از گزارشهای نرم‌افزار فروش آرپا  

  

 

  گزارش مرور کالا از سطح گروه به جزء در ارتباط با عملیات خرید و فروش، انبار و امانت و...   گزارش خلاصه فروش کالا به تفکیک شعبه بصورت تو در تو به نحوی که از این گزارش می توان خلاصه فروش به تفکیک کالا-شخص و در نهایت به تفکیک برگه را در دسترس داشت و می توان بصورت مستقیم وارد برگه شده و اصلاحات لازم را انجام داد   گزارش خلاصه فروش کالا به تفکیک شعبه بصورت تو در تو به نحوی که از این گزارش می توان خلاصه فروش به تفکیک شخص-کالا و در نهایت به تفکیک برگه را در دسترس داشت و می توان به صورت مستقیم وارد برگه شده و اصلاحات لازم را انجام داد   گزارش کالای فاکتور شده و خلاصه فروش به تفکیک پروژه ها   گزارش سابقه فروش یک کالا به یک شخص در هنگام صدور برگه   تهیه گزارش فروش فصلی با فرمت دارایی در بازه تاریخی قابل تعریف   گزارش کلی کاردکس تعدادی بازرگانی به صورت تو در تو به تفکیک کالا و انبار و ریز برگه های صادره در بخش بازرگانی   گزارش میزان فروش یک کالا به مشتریان   تهیه لیست قیمت کالا به تفکیک سطوح قیمت کالا   امکان تهیه گزارش از فاکتورهای هدایا و تخفیف تعدادی   گزارش میزان فروش کالا به تفکیک گروه کالا   مشاهده مانده حسابهای مشتریان کالا به صورت کلی   گزارش مانده حساب مشتریان به تفکیک برگه های صادره   گزارش مانده حساب مشتریان به تفکیک ریز کالاهای موجود در برگه   گزارش کلی مقایسه ای فروش و برگشتی کالاهای فروش رفته   امکان تیک نمودن حساب مشتریان با ابزارهای لازم و نمایش موارد مغایرت و ذخیره نتیجه عملیات   گزارش فاکتورهای فروش در فرمتهای مختلف   گزارش میزان فروش یک کالا به تفکیک شخص   گزارش سفارش فروش کالا   گزارش پیش فاکتور فروش کالا   گزارش فاکتور برگشت از فروش کالا   امکان تهیه گزارش فاکتور فروشهایی که برای آنها حواله انبار صادر نشده است   گزارش حواله انبارهایی که فاکتور فروش برای آنها صادر نشده است   گزارش جامع از برگه های عطف و همچنین برگه های ناقص عطف   گزارش قراردادها و مشاهده مانده قراردادهای صادره  

امکان تهیه خروجی (export) به excel، word، pdf و نرم افزارهای مشابه

http://www.arpaco.ir

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید