شرکت‌های بیمه از ارائه صورت حساب‌های فروش معاف شدند

با حکم براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان مالیاتی می‌تواند حساب شرکت‌های طرفین معامله را کنترل کند و شرکت‌ها موظفند معاملات خود را در قالب فایل به سازمان مالیاتی ارائه کنند و در صورت عدم درج صورت‌حساب‌های معاملات، ضمن رد دفاتر و علی‌الراس شدن مالیات، مشمول جریمه ١١ درصدی غیرقابل بخشش نیز خواهند شد. سازمان مالیاتی شرکت‌های بیمه را هم‌ردیف شرکت‌های خدماتی فرض کرده که ٣۵ درصد درآمد آنها سود است. این در حالی است که شرکت‌های بیمه‌ حسابرس و بازرس قانونی دارند و نمی‌توانند درآمد کتمان‌شده و مخفی داشته باشند و بیمه مرکزی بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای نظارت می‌کند. در وضعیت جدید با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرکت‌های خدماتی از جمله شرکت‌های بیمه از ارائه صورت حساب‌های فروش خود موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم معاف شدند و این مصوبه حسابداری شرکت‌های بیمه را تسهیل کرده و از رد دفاتر و علی‌الراس شدن مالیات‌ها جلوگیری می‌کند.

/ 0 نظر / 12 بازدید