نرم افزار تسهیلات بانکی و شخصی آرپا

 

  برخی از مشخصات نرم افزار تسهیلات بانکی و شخصی آرپا  

  امکان ثبت تسهیلات دریافتی از اشخاص و بانکها به همراه تمامی مشخصات تسهیلات   امکان محاسبات سود تسهیلات دریافتی و مشخص نمودن اقساط و تاریخ سرسید آنها   امکان تسویه تسهیلات به صورت اصل وام ، بهره وام و دیرکرد هر وام   گزارش ریز تسهیلات دریافتی از بانک   مجموع اقساط سررسید شده در بازه تاریخی دلخواه و مقایسه آن با پیش بینی نقدینگی   گزارش اقساط سر رسید شده که هنوز پرداخت نشده اند   گزارش اقساط معوق بصورت اصل و بهره و محاسبه جریمه متعلقه  

مشاهده وضعیت وام به همراه اطلاعات وام دریافتی و تعداد و مبلغ اقساط پرداختی و...

http://www.arpaco.ir

 

/ 0 نظر / 11 بازدید